Latest SMS
Latest Mobile Wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
Ek dada
Ek baap
Ek pota 
3no ki total age 140 years hai
Pota jitne month ka dad utne sal ka
Pota jitne din ka baap utni week ka hai
Batain 3no ki kitne kitne saal hai
Sender:
ATIF ALI
Date:
Apr 19, 2011
Category:
2.64/5 (14 Votes)