Latest SMS
Latest Mobile Wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
  • mobile wallpapers-cartoonoranime--wallpapers-cartoonoranime-wallpapers
TERI ANKHON KI YE NAMKIN MASTIYA 
TERI CHEREKI YE NAMKEEN HASHTIYA
TERI RUH KI YE ANGDAYIYA
TERA FIR PALAT KE NA DEKNA 
NHI MAAF KARUNGA MAI 
JAB TAK HAI JAAN 
JAB TAK HAI JAAN
Sender:
Waseem Gul
Date:
Jan 09, 2013
Category:
2/5 (2 Votes)